FibroScan®
nieinwazyjna metoda badania wątroby

FibroScan®

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy przedstawić Państwu FibroScan®

Jest to pierwsze urządzenie do nieinwazyjnego, całkowicie bezpiecznego i bezbolesnego pomiaru stopnia włóknienia wątroby, które może służyć jako alternatywa dla biopsji. Urządzenie zostało wprowadzone na rynek w roku 2003 i od tego czasu obserwuje się dynamiczny rozwój i coraz szersze rozpowszechnienie metody

FibroScan® jest urządzeniem służącym do nieinwazyjnego pomiaru włóknienia wątroby metodą elastograficzną. Może zastąpić biopsję w przypadkach, kiedy zabieg ten ma na celu ocenę zaawansowania zmian struktury watroby w przebiegu przewlekłych zapaleń o różnej etiologii. Pomiar włóknienia jest całkowicie nieinwazyjny: nie wiąże się z uszkodzeniem ciągłości tkanek, nie jest również wymagane pobranie krwi

Biopsja niesie ze sobą możliwość potencjalnych powikłań, natomiast pomiar włóknienia metodą elastograficzną jest całkowicie bezpieczny i możliwy do wykonania również w sytuacjach, kiedy biopsja jest przeciwwskazana (np. zaburzenia krzepnięcia krwi). Badanie to można wykonywać z dowolną częstotliwością, podczas gdy biopsja nie powinna być wykonywana częściej niż raz na 3 lata
Aparat Fibroscan

Liczne badania naukowe wykazały dużą zgodność w określaniu stopnia zaawansowania włóknienia pomiędzy metodą elastograficzną a badaniem histopatologicznym bioptatu wątroby

Fibroscan może służyć nie tylko do diagnostyki chorych z rozpoznaną uprzednio chorobą wątroby, ale również do badań przesiewowych, mających na celu wykrycie bezobjawowego uszkodzenia wątroby o dowolnej etiologii na wczesnym etapie i wyselekcjonowanie osób wymagających pogłębionej diagnostyki hepatologicznej

Metody nieinwazyjne oceny włóknienia stają się standardem w diagnostyce hepatologicznej na całym świecie

Najnowsze rekomendacje European Association for the Study of the Liver “EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection” wymieniają elastografię jako metodę o dużym stopniu wiarygodności w ocenie zaawansowania przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 badanie elastograficzne (FibroScan) może być stosowane jako alternatywa dla biopsji wątroby podczas kwalifikacji do programów terapeutycznych w przewlekłych zapaleniach wątroby typu B i C

Lokalizacja aparatu:

ID Clinic
ul. Janowska 19
41-400 Mysłowice
tel. (32) 616 13 94